Jdi na obsah Jdi na menu
 

Sv. Petr Fourier

13. 2. 2012

petr-fourier.jpg

Sv. PETR FOURIER
(1565 - 1640)
Na začátku 17. století byl jednou z největších postav v Lotrinsku (dnešní Francie). Byl to člověk mimořádně inteligentní a odvážný. narodil se 30. 11. 1565 v Mirecourtu, dva roky po skončení tridentského koncilu. tato skutečnost ovlivnila jeho pozdější snahy. Filosofii a teologii studoval na univerzitě v Pont-a-mousson. Když mu bylo dvacet let, vstoupil do řádu Kanovníků sv. Augustina v opatství Chaumousey. Z nabízených farností si zvolil tu nejvíce zanedbanou - Mattaincourt. Za svého působení v letech 1597 – 1632 svou obětavostí na rovině pastorační i  sociální zcela obnovil náboženský život ve farnosti.
Pozoroval děti a mládež své farnosti, viděl, jak se potloukají, lžou a kradou. Záleželo mu hlavně na dívkách, protože ty se jednou stanou matkami a budou vychovávat další generaci...
S Alexií le Clerc založil Kanovničky sv. Augustina kongregace de Notre Dame. Nejdůležitějším úkolem nového řeholního společenství byla výchova a vyučování děvčat. Sestry měly dívky učit číst, psát, počítat a vést je k životu s Bohem, aby se tak naučily správně žít a připravily se na život ve společnosti a spořádané rodině. Petr Fourier zavedl na svou dobu nové metody vyučování - kolektivní vyučování a používání tabule.
Roku 1629 obnovil řeholní život v Kongregaci augustiniánských kanovníků Našeho Spasitele.  Zemřel ve vyhnanství ve francouzském Gray 9. 12. 1640. 
Svatořečen byl papežem Lvem XIII 27. 5. 1897.