Jdi na obsah Jdi na menu
 

Řeholní život a spiritualita

31. 12. 2007

Naši zakladatelé nám zanechali několik důležitých odkazů pro život zasvěcený  Bohu ve službě bližním:

 -         chudobu a pokoru

-         jednotu a lásku

-         důvěru v Boží prozřetelnost

-         činný apoštolát

-         úctu a lásku k Panně Marii

 Zasvětily jsme svůj život Bohu. Z lásky k němu sloužíme bližním. Chceme vidět potřeby lidí, zvláště mládeže, jejich obtíže a problémy. Životem modlitby a svou činností v prostředí, do kterého nás Boží vůle postavila, chceme svědčit o síle Evangelia.

Společnou i soukromou modlitbou a životem v Boží přítomnosti nabýváme stále větší důvěrnosti s Bohem. Velmi si vážíme vnitřní modlitby, zvláště rozjímání.

Středem života v komunitě je Eucharistie. Je pramenem jednoty a ustavičné obnovy.

Milujeme a ctíme Pannu Marii, která nás učí následovat Krista.

Vybráno z Konstitucí Školských sester de Notre Dame