Jdi na obsah Jdi na menu
 

Texty

8. 6. 2013

 

schonstadtska-p.-maria.jpgMaria je matkou, a matka si dělá starost především o zdraví svých dětí, dovede o ně pečovat vždy s velkou a něžnou láskou.
1. Maminka pomáhá dětem růst a chce, aby vyrůstaly dobře. Proto je vychovává, aby neupadly do lenosti, která plyne také z určitého blahobytu, a aby si nezvykaly na pohodlný život, který se spokojí jenom vlastnictvím věcí. Maminka má péči o děti, aby rostly stále více v síle, ve schopnosti brát na sebe odpovědnost, zapojit se do života a usilovat o velké ideály.
2. Maminka pak také myslí na zdraví svých dětí tím, že je vychovává k tomu, aby čelili životním těžkostem. Maminka pomáhá dětem dívat se na životní problémy realisticky, neztrácet se v nich, nýbrž odvážně jim čelit, neochabovat a umět je překonávat zdravou rovnováhou mezi bezpečným prostředím a nebezpečnou zónou. Neexistuje život bez výzev, a chlapec nebo děvče, pokud se s nimi nedovede vyrovnat a postavit se jim, je bez páteře!
3. Dobrá matka pomáhá také přijímat svobodně definitivní rozhodnutí. Co však znamená svobodně? Jistě to neznamená dělat všechno, co se zachce, nechat se ovládnout vášněmi, přecházet bez rozlišování od jedné zkušenosti ke druhé, následovat dobové módy; svoboda neznamená obrazně řečeno vyhodit z okna všechno, co se nelíbí. Svoboda je nám darována, abychom v životě uměli přijímat dobrá rozhodnutí! Drazí bratři a sestry, jak obtížné je v naší době přijímat definitivní rozhodnutí! Svádí nás provizornost. Jsme oběťmi tendence, která nás nutí k provizoriu… jako bychom toužili zůstat po celý život adolescenty! Nemějme strach z definitivních závazků, nároků, které nás zaměstnají a zainteresují po celý život! Tak se náš život stane plodným!
Papež František 4. 5.2013 (Zkráceno)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Postní doba je cestou z otroctví ke svobodě, -3.jpgz utrpení k radosti, ze smrti k životu. Popelec, se kterým se vydáváme na tuto cestu, nám připomíná náš původ.       Byli jsme vzati ze země, byli jsme učiněni   z prachu země. Ano, z prachu země, avšak milujícíma rukama Boha, který každému z nás vdechl ducha života a chce tak činit nadále. 

Chce nám dávat dech života, který nás chrání před jinými druhy dechu. Před d-3.jpgusivou dýchavičností vyvolanou naším sobectvím, dusivou dýchavičností způsobenou malichernými ambicemi a tichou lhostejností; dýchavičností, která dusí ducha, omezuje horizont a umrtvuje tlukot srdce. Boží dech života nás chrání před touto dýchavičností, která zháší naši víru, ochlazuje naši lásku a odnímá nám naději. Žít postní dobu znamená toužit po dechu života, který nám uprostřed bahna našich dějin nepřestává podávat náš Otec.

(Papež František, Radio Vaticana 1. 3. 2017)