Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20

Vážení rodiče,

v tomto školním roce můžete přihlásit své dítě na výuku náboženství. Budeme se společně snažit rozvíjet citlivost dětí pro dobro, krásu, mravní hodnoty a poznávat základy křesťanství – kdo je Ježíš, biblické příběhy, modlitba, tradice církve, křesťanská etika, …

Náboženství je ve škole vedeno jako nepovinný předmět, přihlášení žáci mají povinnost jej navštěvovat pravidelně jako povinný předmět, každou nepřítomnost  je třeba omluvit předem u s. Jany (mailem nebo SMS), je nutné dbát na přípravu dítěte na vyučování (pomůcky: desky A4, pracovní listy, penál s psacími potřebami, nůžky). Pro chování žáků před a během výuky platí školní řád příslušné školy.

Děti dostávají pracovní listy, prosím o příspěvek na kopírování 60,- Kč.

Děkuji za pochopení. 

Kromě hodin náboženství nabízíme dětem během roku ještě další aktivity.

Informace o nás a naší činnosti můžete nalézt na internetových stránkách www.skolskesestry.estranky.cz .

Sestra M. Jana Háková, tel: 774 137 324, janadend@seznam.cz

 

ROZVRH BUDE VYVĚŠEN VE ŠKOLE (a na výše uvedených webových stránkách)

 

      zde odstřihněte a odevzdejte v ředitelně školy v prvním zářijovém týdnu

Přihláška na výuku náboženství

Jméno a příjmení: …….................................................................................

Adresa:..............................................................................................................

Telefon rodičů:………………. e-mail: ……………………………………

Škola:................................................................................. třída: …………….

- pokřtěn/a*:  ANO     NE , datum a místo:.....................................

- budu mít letos zájem o přípravu na první sv. přijímání (nejlépe od 3. třídy)      ANO     NE                                                                           

- souhlasím se zpracováním osobních údajů a také se zveřejňováním fotografií ze společných akcí na www.skolskesestry.estranky.cz      

               ANO      NE 

        (* nehodící se škrtněte)

 

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: .......................................