8 - jeho světlo - lásku chceme šířit i pomocí adopce na dálku