Královská víkendovka 078 - děštivá cesta s českými králi