6 - bratři a sestry z různých řeholních společenství i různých částí světa